Gedenkbeelden.

 

Een bronzen beeld is prachtig om te gedenken en te eren.

Indien U een bronzen beeld wilt plaatsen op een graf monument, is het wellicht beter en beeld te bestellen zonder sokkel. De steenhouwer die Uw grafmonument verzorgt kan dan voor de sokkel van het beeld de zelfde steensoort gebruiken als gebruikt is voor Uw monument.

Ter nagedachtenis wordt ook wel een beeld in eigen huis of tuin geplaatst. Het is mogelijk om tekst te laten graveren in de sokkel, of een plaatje met tekst op de sokkel aan te brengen.

Vanzelfsprekend kunt U een keuze maken uit mijn collectie. Heeft U speciale wensen, dan kunnen die in opdracht worden uitgevoerd. Els denkt graag met U mee over vorm, formaat en afwerking.

 

Asbeelden.

 

Door middel van een asbeeld in eigen huis of tuin heeft U Uw dierbare altijd dichtbij. Maar natuurlijk kan een asbeeld ook geplaatst worden op een urngraf.

De bronzen beelden van Els hebben altijd binnenin een ruimte. Bij grote beelden is dit voldoende om alle as te bewaren. Vaak wordt een deel van de as bewaard. Hiervoor zijn ook de kleinere beelden geschikt. Ook is het mogelijk de as te verdelen over meerdere kleine beelden. Nadat de as in het beeld is aangebracht wordt het beeld op een sokkel geplaatst.

U heeft dan een gedenkbeeld wat door anderen niet meteen als zodanig herkend zal worden, prettig als U niet aan een ieder uitleg wilt geven. Maar natuurlijk is het ook mogelijk een tekst in de sokkel te laten graveren voordat het beeld op de sokkel wordt geplaatst. Ook het aanbrengen van een tekstplaatje op de sokkel is mogelijk. Vanzelfsprekend kunt U een keuze maken uit mijn collectie.

Een beeld uit mijn collectie moet nog wel los zijn van de sokkel, zodat de as in het beeld gebracht kan worden. Is dit niet het geval dan moet het beeld opnieuw worden gegoten. Het gieten vraagt ca. 5 weken leveringstijd.

Heeft U speciale wensen voor Uw beeld dan kunnen die in opdracht worden uitgevoerd. Els denkt graag met U mee over vorm, formaat en afwerking.

U bent vrij in de keuze van de steensoort die voor de sokkel gebruikt wordt.

 

Heeft U vragen over een gedenkbeeld of een asbeeld, neemt U dan even contact op met Els.